งานเหล็ก

ผลงานช่างเหล็กกีบหมู

ช่างเหล็ก งานเชื่อมโครงหลังคา ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.21

ช่างเหล็ก, กรรมกร งานผูกเหล็กและเข้าแบบคาน วิภาวดีที่14

ช่างเหล็ก, ช่างปูน เข้าแบบบ่อบำบัด ถ.จันทน์281

ช่างเหล็ก ทำฝาบ่อวัดตะโก วัดหลวงพ่อรวย จ.อยุธยา

ช่างเหล็ก งานเชื่อมเหล็กทำโครงเพื่อโป๊วปูนทำหินย้อย วัดตะโก