งานปูน

ผลงานช่างปูนกีบหมู

ช่างปูน งานเทพื้น​คอนกรีต กรรมกรงานมัดเหล็ก ถนนสุคนธสวัสดิ์ ซอย21

ช่างปูน งานโป๊วปูนทำหินย้อย วัดตะโก

ช่างปูน งานเทพื้น

ช่างหลังคา, ช่างปูน งานมุงหลังคาและเข้าแบบทับหลัง เทเอ็น สุคนธสวัสดิ์23

ช่างปูน เทพื้นที่สุคนธสวัสดิ์

ช่างปูน งานก่ออิฐแดง ถ.จันทร์18/7

ช่างปูน งานเทพื้นชั้น2บ้านสามชั้น​

ช่างปูน งานเทปูนคานคอดิน ปั้นหน้าปูน เมืองเอกรังสิต

ช่างปูนและกรรมกร งานวางแผ่นพื้นชั้น3 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.21

ช่างปูน งานก่ออิฐ และ ช่างเหล็ก งานเชื่อมโครงหลังคา ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.21

ช่างปูน งานก่ออิฐมวลเบา และเข้าแบบเททับหลัง ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.21

ช่างปูนและกรรมกร งานเทปูนก่อสร้างห้างเซ็นทรัล

ช่างปูน, ช่างเหล็ก, กรรมกร งานผูกเหล็กและเข้าแบบคาน วิภาวดีที่14

ช่างปูน, ช่างเหล็ก เข้าแบบบ่อบำบัด ถ.จันทน์281

งานช่างปูน ก่ออิฐมวลเบา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

งานช่างปูน เข้าแบบวางหล็กปากบ่อ วิภาวดีรังสิต16/24

งานช่างปูน ก่ออิฐทำรั้วและมัดเหล็กเททับหลัง อ.หนองมน จ.ชลบุรี